Wydrukuj mapkę

Mapa Bydgoszczy

Bydgoszcz – miasto w Polsce, położone nad rzeką Brdą, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, współstolica województwa kujawsko-pomorskiego (siedziba wojewody).

Bydgoszcz jest największym miastem województwa i jednym z największych w Polsce (8. według liczby ludności, 363 468 mieszkańców; 10. według powierzchni, 175 km²). Stanowi ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy: na terenie Bydgoszczy działają 3 uniwersytety (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich i Collegium Medicum UMK) oraz Akademia Muzyczna i kilka prywatnych wyższych szkół zawodowych. Miasto stanowi siedzibę starosty powiatu bydgoskiego, a także powiatu grodzkiego. Od 2004 stanowi stolicę diecezji bydgoskiej. Jest także siedzibą wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Bydgoszcz jest członkiem Unii Metropolii Polskich.

Źródło: http://pl.wikipedia.org